Taros.lt -Tarot, Lenormand, Angelų kortos. Orakulas, Runos, I Ching ir Astrologija ...

Nakties jėga pajuda savo piko link ir 4:48 22 dienos ryte prasidės kelias dienas truksiantis saulės grįžimo laikas. Kada mes pagaliau susikūrėme savo idėjas, paleisdami jas viltimi ar energija į pasaulį ir ateina metas atsigręžti į save bei savęs pritaikymą civilizacijoje. Žinoma be kalėdų šurmulio čia neapsieisime, ta misterija, kuomet viskas sustoja ir ima judėti nauja kryptimi. Aišku astronominis šaulys dar tęsis visą mėnesį, tad virsmas energijų nebus paprastas, net mentalinei programai užsidėjus, planetų ir žvaigždynų pilni impulsai dar nėra išskleisti. Taip išeina pasaulis truputį skuba į priekį iš proto labiau, negu reikėtų būnant savame ritme. Dabar Saulėgrįžos metu matome Jupiterį su Rahu arčiausiai ascendento, na tai kvadratūrą ir visus vidinius konfliktus įveikę, darbo žmonėms tikrai neturėtų trūkti, tereikia atsigręžti į poreikius. Apsitvarkyti, bei nuoširdžiai trokšti pasitarnauti. Su pinigais gal šis laikotarpis ne labai iki vasaros toksai sąžiningas, labiau leidžiasi nei užsilaiko ir daugiau valios reikalaujantis metas. Saturnas 4 būste laidotuvių šąlininkas, o selėna 6 kaip tik už gerą geru atlygina dosniai. Mėnulis 9 kalba, kad kelionės ar klaja po vietas atneš daug pozityvių emocijų sekstilyje su selena ir neptūnu. Merkurijus su Plutonu, geriau pagalvoti kas yra kalbama. Žodis aštrus kaip kirvis, todėl ypač įvairius saitus galintis nukirsti. Ožiaragyje tai nurodo įvairių jungčių, kad paslaptingojo teisingumo galios siekia įsitvirtinti civilizacijoje, kad būtų sustabdytas uranas ir lilit. Kas beje iš Urano Avine o Lilit Svarstyklėse grasinama laikotarpyje karais ir problemomis teisingumo struktūrose. Tai gi mielieji, gražių jums švenčių ir kalėdinių burtų. Gražu, kažko tikėtis ir dėl gero stengtis. Jeigu atrodo ženklai įspėja ar gązdina, o gal mes juos tokius norime matyti? Tegul salelė viduje atsiranda, kurioje visada jaučiatės saugiai ir ramiai.
zvakes

 

20150814 143820Gerai ant žemės prigulti kokioj samanotoj vietoj. Bet pasitaiko ir kietai sumintų, kur pelės naktį išlenda ir rodos tavo sapne net jos vaikšto ir krebžda. Visas baimes pakelia, kai suvoki, kad jos tiesiai po tavo pagalve. Teskiria palapinės dugnas, o tavo pagalvė tai rankos, tai jos tiesiai po tavo galva ir kažkur šalia. Bet žinai, kad gyvūnija irgi tenori pasišildyti, tai nieko tau blogo iš tiesų nelinki. Taip gamta lyg kempinė ištraukia pirmiausia kubo sienas, į kurias esi įlindęs civilizuotame ir komfortiškame gyvenime. Taip vyksta vidinė revoliucija, prisitaikant prie gamtos vibracijų. Kai įvyksta lūžis, jautiesi sugrįžęs namo. Ir dar kartą, ir tiek kartų kiek tik tai padarai. Kame viso to esmė didžioji? Ar tai, kad į laisvas kišenes ar maišelius šiukšlių iš miško prisidėti? Ar tiesiog sveikatos daugiau paragauti, stebint netikėtus nuostabiausios gamtos kampelius? Medžio karalystėje, kur gamta gyvena darnoje su visomis civilizacijomis, jos būtis tampa žmogui tikroji esmė ir viso šito suvokimas ateina į ją patekus, kuomet interesai tampa nebe asmeniniai, o klausimai dvasioms, kurios ten gyvena.

Toliau aš vis noriu verkšlenti, kaip trūksta Lietuviui Lietuvos labai, bet pažvelgęs į emigrantus dažnai nustembu, nepanašūs jie į tuos žmones visai, kurie gali savo patvarumu ir prote, kūne ar sieloje jaustis tais Lietuviais, apie kuriuos prie kudirkos, Čiurlionio, Jablonskio, Žemaitės ar Maironio pridėjus, sakyčiau jie juos seka ir didžiuojasi kultūrine praeitim. Jeigu vaikai augę į spaidermeną tikėti ir lietuvišką dvasią puoselėjančių žaidimų nėra, tai visa kartoje auganti masė karijų jūrų piratais mokomi būti. Ne lietuviai jie, nebūtinai emigrantai tokie, bet kas iškeliavę, dažnai galima rasti, kalba tik apjungia, o interesai globalūs, nesvarbu kokia žiurke vamzdyno bebūt. Ar gėlei svarbu, augs ji derlingoj žemėj ar pas kaimyną? Iš kur ji ir kas ji tokia? Sodininkas pardavę ir pinigai jam gal terūpi, o gal pasidžiaugs ja ten kiti už tvoros. Juk tam ir sodino tiek daugybę gėlių, kad jas visas išparduoti arba surengt festivalį iš jų ir lyg į muziejų stebėt jų atvykti.

Didžiulių ponų sodyboje krenta sniegas. Už šąla takai kaip ir visur. Civilizacija gyva, kuomet nusivalo ir praėjimus pasitvarko o ne tvarkdarius veja lauk. Bet kai žmogus pinigų neturi, ir neturi anei jokios galimybės, jis tikis, kad kitam darže gerai subujos ir greitai gerų trąšų gavęs. Ką čia jau bedžiūti prie molio mąsto gėlė. O ponas sodininkas suplanavęs skaičiuoja, kiek už kurias gaus. Taip išeina abi savo interesus prižiūri ir veikia didžiajam plane. O ar kas nors nusideda jeigu nesuvokia apgaulės esant? Ar ji yra? Gal čia tik situacija tokia, netekti prieauglio, kuris niekada nebuvo Lietuviškas, o mums patiems pirma reikia jais tapti, kad vertę šio žodžio pažinti išties. Kitaip mes tik pelės laboratorijoje, paruoštos nasrams darbo žvėries. Ir guodžias, kad robotais esame mokomi būti, o katras iš jų supranta medžio būti nukirstam grėsmes? Dabar pasakymas ūkinis miškas susietas su darbo klasės būtimi, neleidžia atsipalaiduoti. Tautos šaknys ir medžio šaknys Lietuvoje augo tvirtais ąžuolais kai žmonės ėjo kartu su jais, nes medyje slypi dvasia, visame kas gyva, reikia elgtis kaip su savo vaikais. Ar nukirptum plaukus savo dukrai kuokštais? Ar iškirstum mišką padriat? - Smūgis. Kultūra sudaryta istorijos. Buvo visokių įtakų, o seniausias atgaivinti ir prisiminti bei įdiegti civilizacijoje sudėtinga, kai mokymo programa, lyg matrica nurodyta tapti tokiems, kurie tarnaus kaip ūkinis miškas tiems, kurie juose šeimininkaus.

Atsakymas į klausimus slypi vietoje gūdžioje, kiekvienam savoje. O kokią tau reikėtų surasti, kad atsakymą sužinotum savo?

 

 Mėnulio būstai pagal Jan Spiller 

1 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę, ateina per dėmesio sutelkimą į save. Jūs įgyjate emocinio saugumo per atvirumą, tiesmuką jausmų išraišką ir viliantis išreikšti emocijas paviršiuje.

2 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per juslinės gyvenimo pusės pasimėgavimą. Įgyjate emocinio saugumo įtvirtindami konkrečias materialias vertybes ir per saugios materialios struktūros statymą bei įgijimą. 

3 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per socialinių sambūrių dalyvavimą, kur galite dalintis informacija su kitais. Įgyjate saugumo bendraudami apie besikeičiančias mintis ir tuomet klausantis idėjų iš kitų. Tu taip pat jauti emocinį pasitenkinimą per mokymą ir rašymą. 

4 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per laiko namie praleidimą, su šeimos nariais. Saugumas įgyjamas globojant kitus su savo jautriais, asmeniniais jausmais ir per saugią šeimyninę aplinką. 

5 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per savo širdies šauksmo sekimą, veiklų į kurias įsitraukiate sąlygomis. Globėjišką energiją sukelia vaikai. Emocinis saugumas įgyjamas naudojantis dramatiška asmeninių jausmų išraiška, kuri įkvepia kitus, ir geba dramatizuoti save per kūrybines pastangas.

6 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per gyvybingos rutinos nustatymą ir įtraukiant save į produktyvų darbo veiklumą. Jūs įgyjate emocinį saugumą tarnaudami kitiems praktiškais būdais, kurie išreiškia tavo pareigos jausmo pojūtį, taip pat gebant pasitarnauti kitiems materialiame bei praktiškame lygmenyje.

7 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per laiko praleidimą su partneriu. Jums reikalingi žmonės, su kuriais galėtumėte emocionaliai susijungti, įsitraukiant į davimo ir priėmimo rūpestį bei paramą su kitu asmeniu. Vienybė partnerystėje, vedybose, įsitraukiant į socialinius veiksnius, kurie įtvirtina partnerystę tokiose situacijose. 

8 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per visišką savų energijų sumaišymą su kitu asmeniu. Emocinis saugumas įgyjamas įtvirtinant psichologinius, materialius arba  emocinius ryšius su kitais, ir patiriant kitus žmones giliame emociniame lygmenyje, kurie veda į pozityvų psichologinį asmeninio įvaizdžio pergrupavimą. 

9 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per dalyvavimą dvasinėse arba religinėse veiklose. Emocinis saugumas įgyjamas dalinantis aukštas filosofines mintis su kitais ir per mokymą, keliones bei įsitraukimą į patirtį, kuri praplečia jus į naujus horizontus. 

10 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per atsakomybės prisiėmimą ir tikslų pasiekimą. Emocinis saugumas įgyjamas įsitraukiant į visuomeninę veiklą, kuri atneša asmeninį pripažinimą ir autoritetingą poziciją, įgyjant vietas valdžioje, kur galite organizuoti kitų veiklą. 

11 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per laiko su bendraamžiais praleidimą. Nepaisant šeimos ir darbo reikalų, tam kad jaustumėtės pasitenkinę, jums reikės daugybę laiko su draugais arba grupinėje veikloje. Emocinis saugumas įgaunamas įsitraukiant į draugystes, kurios leidžia asmeniniams jausmams bei idealams išsireikšti, ir dalyvauti plataus rango neasmeniniame bendravime bei grupinėje veikloje, judančioje link humanitarinių tikslų. 

12 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per laiko vienumoje praleidimą. Įgyjate emocinį saugumą susitapatindami su idealais ir ezoterinėmis vizijomis, kurios yra už materialios egzistencijos ribų, atliekant dvasinę tarnystę kitiems, per visuotinę atjautą ir gydančią viziją. 

  

 

Dienos TAROT korta:
28.jpg